Nordenlund Gård
www.nordenlund.com

Nordenlund säteri eller herrgård vid Nuoramois sjön i Sysmä socken har gamla anor. Sedan stenåldern och framför allt under järnåldern har Nordenlund har varit bebyggt. Första kända ägaren, 1605, var ryttmästere Sigfrid Henricsson som senare adlades Silferbögel. Han erhöll godset av Karl den IX för sina krigsinsatser. Nuvarande ägarens anfader kyrkoherden, prosten Mikael Heintzius, köpte Nordenlund år 1740.

Corps de Logis uppfördes i slutet på 1700-talet. I början på 1800-talet fick huset en stram empire fasad (se litografi av Kruskopf från 1848, Finland framställt i teckningar). 1868 fick huset sitt nuvarande utseende, dvs schweizisk villastil av länsarkitekten Alfred Cawén. Sidobyggnaden är från 1880 och är ritad av arkitekt Gustaf Nyström (ständerhuset, statsarkivet, Helsingfors saluhall).

På herrgårdens natur- och strandbeten betar 70 Hereford biffdjur.


Mera fotografier

Ole & Marianne Silén
Nordenlundintie, 19370 Nuoramoinen
tel. 044-5444993
ole.silen at gmail.com

Kör anvisningar E75(4) från Helsingfors, efter Heinola ta 410, sedan 3132, kör 2,5 km; sedan höger till Nordenlundintie

Senast uppdaterat 2019